Register | Login
Attackpoint AR - performance and training tools for adventure athletes

Common Leg: 201 – F

State League #3: NSW Long Distance Championships (Apr 3, 2016) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Noah Poland 28 Hard 5
2. Daniel Gray 31 +3 11% Hard 5
2. Jake West 31 +3 11% Hard 2
4. Fedor Iskhakov 32 +4 14% Hard 2
4. patjaffe 32 +4 14% Hard 2
6. Alastair George 33 +5 18% Hard 5
6. Joshua Allen 33 +5 18% Hard 5
6. Sebastian O'Halloran 33 +5 18% Hard 2
9. Tara Melhuish 34 +6 21% Hard 4
10. macey 35 +7 25% Hard 1
10. Joseph Dickinson 35 +7 25% Hard 2
10. jumbo 35 +7 25% Hard 1
10. Tobby 35 +7 25% Hard 2
10. theof 35 +7 25% Hard 1
15. Luke West 36 +8 29% Hard 2
15. Duncan Currie 36 +8 29% Hard 5
17. Kevin Williams 37 +9 32% Hard 6
17. Robert Vincent 37 +9 32% Hard 5
17. Zac Needham 37 +9 32% Hard 2
20. Peter Annetts 38 +10 36% Hard 3
20. Ian Prosser 38 +10 36% Hard 5
20. Matthew Stocks 38 +10 36% Hard 3
20. Bill Jones 38 +10 36% Hard 5
20. Craney 38 +10 36% Hard 1
25. Angus Leung 39 +11 39% Hard 5
25. smelhuish 39 +11 39% Hard 2
25. ejohnson 39 +11 39% Hard 4
25. Johann Burgess 39 +11 39% Hard 2
25. robw 39 +11 39% Hard 1
25. Zoe Dowling 39 +11 39% Hard 4
25. David Poland 39 +11 39% Hard 5
25. Rachel Allen 39 +11 39% Hard 4
25. joshblatch 39 +11 39% Hard 4
25. Colin Price 39 +11 39% Hard 5
35. Uncle JiM 40 +12 43% Hard 5
35. Miho Yamazaki 40 +12 43% Hard 6
35. Phil Walker 40 +12 43% Hard 5
35. Mburton 40 +12 43% Hard 5
35. m.jada 40 +12 43% Hard 3
35. carolinepigerre 40 +12 43% Hard 4
41. Patrick Miller 41 +13 46% Hard 5
41. Rebecca George 41 +13 46% Hard 4
41. Ryan Stocks 41 +13 46% Hard 5
41. Ted van Geldermalsen 41 +13 46% Hard 5
41. Toni Brown 41 +13 46% Hard 5
41. LOLLY 41 +13 46% Hard 2
47. Stephen Craig 42 +14 50% Hard 2
47. Ruth Shedden 42 +14 50% Hard 4
47. Darren Slattery 42 +14 50% Hard 2
47. Carolyn Matthews 42 +14 50% Hard 5
47. Simon Rouse 42 +14 50% Hard 1
47. Greg Barbour 42 +14 50% Hard 2
47. John Shelton Agar 42 +14 50% Hard 4
47. Akira 42 +14 50% Hard 2
47. Tony Woolford 42 +14 50% Hard 2
47. Burgo 42 +14 50% Hard 4
47. Angus Shedden 42 +14 50% Hard 2
47. Marina Iskhakova 42 +14 50% Hard 3
59. Jaiden Fidge 43 +15 54% Hard 5
59. undy 43 +15 54% Hard 4
59. Warwick Davis 43 +15 54% Hard 5
59. Barbora Pijakova 43 +15 54% Hard 3
59. David McGhee 43 +15 54% Hard 6
59. Eric Morris 43 +15 54% Hard 1
65. Tom Kennedy 44 +16 57% Hard 5
65. Robert Rapkins 44 +16 57% Hard 5
65. Robert Bennett 44 +16 57% Hard 1
65. simong 44 +16 57% Hard 4
69. fenry 45 +17 61% Hard 1
69. Jamie_k74 45 +17 61% Hard 4
71. Alitia Dougall 46 +18 64% Hard 3
71. Rebecca Kennedy 46 +18 64% Hard 6
71. Paul Prudhoe 46 +18 64% Hard 5
71. Shingo 46 +18 64% Hard 4
71. Daniel Del Dot 46 +18 64% Hard 4
71. blairtrewin 46 +18 64% Hard 1
77. Ciaran Lane 47 +19 68% Hard 2
77. Ross Morrison 47 +19 68% Hard 3
77. Don Barker 47 +19 68% Hard 5
77. James Lithgow 47 +19 68% Hard 5
77. Doyley 47 +19 68% Hard 1
77. Georgia Jones 47 +19 68% Hard 4
77. Tara Sutherland 47 +19 68% Hard 5
77. kazza 47 +19 68% Hard 5
85. Tony Hill 48 +20 71% Hard 4
85. Wendy Read 48 +20 71% Hard 5
85. Tim Dent 48 +20 71% Hard 6
85. Malcolm Roberts 48 +20 71% Hard 5
85. Jo Allison 48 +20 71% Hard 3
85. Graeme Dawson 48 +20 71% Hard 5
85. nic. 48 +20 71% Hard 3
85. leepback 48 +20 71% Hard 5
85. Tate Needham 48 +20 71% Hard 2
85. Paul Cuthbert 48 +20 71% Hard 2
95. Meredith Gray 49 +21 75% Hard 4
95. Peter Charlton 49 +21 75% Hard 4
95. markg 49 +21 75% Hard 1
95. Grace Crane 49 +21 75% Hard 3
99. Peter Berkholz 50 +22 79% Hard 7
99. Samuel Wilson 50 +22 79% Hard 4
99. Greg Chatfield 50 +22 79% Hard 5
99. Sally Devenish 50 +22 79% Hard 7
99. Eric Wainwright 50 +22 79% Hard 6
99. Rodney Parkin 50 +22 79% Hard 5
99. Georgina Macken 50 +22 79% Hard 4
99. Claire Burgess 50 +22 79% Hard 6
107. Morten Pedersen 51 +23 82% Hard 4
107. Paul Marsh 51 +23 82% Hard 3
107. Peter Prime 51 +23 82% Hard 7
107. Barbara Hill 51 +23 82% Hard 4
107. John Scown 51 +23 82% Hard 5
112. Gordon Wilson 52 +24 86% Hard 5
112. Rohan Hyslop 52 +24 86% Hard 3
112. Hugh Moore 52 +24 86% Hard 5
112. Anna Hyslop 52 +24 86% Hard 4
116. Ross Barr 53 +25 89% Hard 6
116. Moira Kuffer 53 +25 89% Hard 6
116. Lachlan Billett 53 +25 89% Hard 5
116. Keith Jay 53 +25 89% Hard 5
116. Lachlan Howard 53 +25 89% Hard 1
116. Luke Wilmott 53 +25 89% Hard 4
116. Tony Garr 53 +25 89% Hard 5
116. Mark Freeman 53 +25 89% Hard 4
116. Wayne Pepper 53 +25 89% Hard 3
116. Joanna Parr 53 +25 89% Hard 5
116. Hamish Prosser 53 +25 89% Hard 2
127. Bob Morgan 54 +26 93% Hard 5
127. LOST_Richard 54 +26 93% Hard 5
127. Alex Tarr 54 +26 93% Hard 6
127. Ari Piiroinen 54 +26 93% Hard 4
127. Anne Wilson 54 +26 93% Hard 6
127. Lynn Dabbs 54 +26 93% Hard 6
133. michalmy 55 +27 96% Hard 7
133. Jesse Piiroinen 55 +27 96% Hard 2
133. Melissa Annetts 55 +27 96% Hard 4
133. Geoff Todkill 55 +27 96% Hard 5
137. Terry Bluett 56 +28 100% Hard 6
137. Hilary 56 +28 100% Hard 6
137. tracblue 56 +28 100% Hard 4
137. Carol Brownlie 56 +28 100% Hard 6
137. Lance Read 56 +28 100% Hard 4
137. O-ing 56 +28 100% Hard 5
137. Andrew Cumming Thom 56 +28 100% Hard 7
137. coady 56 +28 100% Hard 1
137. Ellis Leung 56 +28 100% Hard 4
137. Karl Spackman 56 +28 100% Hard 5
137. Ian Jones 56 +28 100% Hard 4
148. Karen Wild-Allen 57 +29 104% Hard 4
148. basilbrush 57 +29 104% Hard 5
148. Ken Jacobson 57 +29 104% Hard 6
148. Dale Wallace 57 +29 104% Hard 6
148. Jane Barnett 57 +29 104% Hard 6
148. Ana Herceg 57 +29 104% Hard 5
148. Anna Fitzgerald 57 +29 104% Hard 4
155. Jim Lee 58 +30 107% Hard 5
155. Airdrie Long 58 +30 107% Hard 5
155. David Redhead 58 +30 107% Hard 4
155. Steve Flick 58 +30 107% Hard 5
155. Alan Kuffer 58 +30 107% Hard 5
155. Jim Merchant 58 +30 107% Hard 6
161. Robert Allison 59 +31 111% Hard 5
161. Stephan Wagner 59 +31 111% Hard 6
161. Margaret Jones 59 +31 111% Hard 4
161. Jane McKenna 59 +31 111% Hard 6
161. Margaret Peel 59 +31 111% Hard 4
166. John Sutton 1:00 +32 114% Hard 7
166. John Le Carpentier 1:00 +32 114% Hard 6
166. Paul Hoopmann 1:00 +32 114% Hard 5
166. Sue Key 1:00 +32 114% Hard 6
170. Rosie Dalheim 1:01 +33 118% Hard 4
170. Cliff Howard 1:01 +33 118% Hard 5
172. DickO 1:02 +34 121% Hard 6
172. Linda Sesta 1:02 +34 121% Hard 4
172. Bruce Dawkins 1:02 +34 121% Hard 7
172. Doug Wilson 1:02 +34 121% Hard 5
176. Peter Shepherd 1:03 +35 125% Hard 5
176. Tania Kennedy 1:03 +35 125% Hard 4
176. David Jenkins 1:03 +35 125% Hard 5
176. Alan Thompson 1:03 +35 125% Hard 6
180. Richard Robinson 1:04 +36 129% Hard 5
181. Martina Craig 1:05 +37 132% Hard 4
181. Shane Trotter 1:05 +37 132% Hard 3
181. Mark Wilmott 1:05 +37 132% Hard 5
181. Liz Abbott 1:05 +37 132% Hard 6
185. Clive Pope 1:06 +38 136% Hard 7
185. Alan Watts 1:06 +38 136% Hard 5
187. jotaigna 1:07 +39 139% Hard 4
188. Ron Junghans 1:08 +40 143% Hard 6
188. Ruth Goddard 1:08 +40 143% Hard 7
188. Jenny Hawkins 1:08 +40 143% Hard 7
191. Michael Burt 1:09 +41 146% Hard 3
191. Peter Kreminski 1:09 +41 146% Hard 7
193. Jane Saye 1:10 +42 150% Hard 6
193. Nicola Nygh 1:10 +42 150% Hard 7
193. Sharon Burgess 1:10 +42 150% Hard 7
196. Rudi Landsiedel 1:11 +43 154% Hard 5
196. John Harding 1:11 +43 154% Hard 5
196. John Chellew 1:11 +43 154% Hard 6
196. Val Hodsdon 1:11 +43 154% Hard 7
196. John Hodsdon 1:11 +43 154% Hard 7
201. Peter Newton 1:12 +44 157% Hard 7
201. Robert Bradley 1:12 +44 157% Hard 6
201. Margi Freemantle 1:12 +44 157% Hard 6
204. Carol Jacobson 1:13 +45 161% Hard 7
205. Pauli Piiroinen 1:14 +46 164% Hard 7
206. Peter Searle 1:16 +48 171% Hard 6
207. Jim Forbes 1:17 +49 175% Hard 5
207. Dennis Trewin 1:17 +49 175% Hard 6
207. Judy Allison 1:17 +49 175% Hard 7
210. Carolyn Chalmers 1:19 +51 182% Hard 7
211. Ron Frederick 1:20 +52 186% Hard 5
212. Joanna Hill 1:21 +53 189% Hard 6
213. Diana Charlton 1:22 +54 193% Hard 7
213. Garry Stewart 1:22 +54 193% Hard 7
213. Lynda Rapkins 1:22 +54 193% Hard 6
216. Lisa Lampe 1:23 +55 196% Hard 7
217. Rod Eckels 1:24 +56 200% Hard 5
218. Cheryl Bluett 1:25 +57 204% Hard 7
219. Dave Lotty 1:26 +58 207% Hard 6
219. Maria Orr 1:26 +58 207% Hard 7
221. Kerryne Jones 1:27 +59 211% Hard 7
222. Julia Prudhoe 1:35 +1:07 239% Hard 6
222. Ann Scown 1:35 +1:07 239% Hard 6
222. Coral Dow 1:35 +1:07 239% Hard 7
225. David Goddard 1:37 +1:09 246% Hard 6
225. Eino Meuronen 1:37 +1:09 246% Hard 7
227. Janet Tarr 1:38 +1:10 250% Hard 7
228. Kevin Curby 1:39 +1:11 254% Hard 6
228. Chris Stocks 1:39 +1:11 254% Hard 4
230. Alan Sargeant 1:40 +1:12 257% Hard 7
231. Maureen Fitzpatrick 1:41 +1:13 261% Hard 7
232. Sandra Stewart 1:43 +1:15 268% Hard 7
233. Ross Duker 1:44 +1:16 271% Hard 5
234. Helen O'Callaghan 1:45 +1:17 275% Hard 4
235. Hugh Cameron 1:46 +1:18 279% Hard 6
236. Dennis Sparling 1:47 +1:19 282% Hard 7
237. Robert Prentice 1:48 +1:20 286% Hard 5
238. Ann Sutton 1:49 +1:21 289% Hard 7
239. Pam Prime 1:51 +1:23 296% Hard 7
240. Robert Mouatt 1:52 +1:24 300% Hard 7
241. Barbara Dawson 1:57 +1:29 318% Hard 7
242. mroylance 1:58 +1:30 321% Hard 5
242. Robyn Pallas 1:58 +1:30 321% Hard 6
242. Barbara Pope 1:58 +1:30 321% Hard 7
245. Phoebe 1:59 +1:31 325% Hard 6
246. Maureen Ogilvie 2:02 +1:34 336% Hard 7
247. Graeme Cadman 2:30 +2:02 436% Hard 7
248. Dianne Searle 2:39 +2:11 468% Hard 7
249. Peter Orr 2:43 +2:15 482% Hard 6
250. Lanita Steer 31:03 +30:35 6554% Hard 4
251. Nick Dent 35:45 +35:17 7561% Hard 5
252. Jenna Linehan 36:46 +36:18 7779% Hard 4
253. Julie Mann 47:35 +47:07 10096% Hard 7
254. Trevor Sauer 55:35 +55:07 11811% Hard 6
255. Dmitry_oz 57:07 +56:39 12139% Hard 3
256. Bob Hawkins 1:00:47 +1:00:19 12925% Hard 5
257. Peter Meyer 1:01:47 +1:01:19 13139% Hard 7
258. Carol Harding 1:04:37 +1:04:09 13746% Hard 6
259. Coyote 1:05:58 +1:05:30 14036% Hard 2
260. John Suominen 1:07:34 +1:07:06 14379% Hard 6
261. Sue Garr 1:07:44 +1:07:16 14414% Hard 5
262. Christine Franklin 1:24:26 +1:23:58 17993% Hard 6
263. BB 1:26:09 +1:25:41 18361% Hard 5
264. Zoe Cuthbert 1:32:31 +1:32:03 19725% Hard 6
265. Ann Baylis 1:35:33 +1:35:05 20375% Hard 7