Register | Login
Attackpoint AR - performance and training tools for adventure athletes

Common Leg: 136 – 126

ROC - Highland Park Trail Challenge (Aug 16, 2014) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Tim Howland 2:01 8k TC
2. gas_turbine 2:05 +4 3% 8k TC
3. Jon Erbelding 2:07 +6 5% 4k TC
4. Zachary Borden 2:08 +7 6% 8k TC
5. VirtO 2:19 +18 15% 8k TC
6. Carl Fey 2:20 +19 16% 8k TC
7. Blasiak/Dickason 2:30 +29 24% 4k TC
8. Rafael Frutos 2:31 +30 25% 8k TC
9. Olga Huber 2:33 +32 26% 8k TC
10. Chad Borden 2:37 +36 30% 8k TC
11. RLShadow 2:47 +46 38% 8k TC
12. Christina Bray 2:50 +49 40% 4k TC
13. True North 2:52 +51 42% 4k TC
14. trailsnail 2:55 +54 45% 8k TC
15. Jim Borden 3:12 +1:11 59% 4k TC
16. /Megan Granger 3:18 +1:17 64% 4k TC
17. Doktor/Schmidtgen 3:35 +1:34 78% 4k TC
18. Tom McNelley 4:04 +2:03 102% 4k TC
19. Anita Edgemon 4:32 +2:31 125% 8k TC
20. Marsha Reed 4:37 +2:36 129% 8k TC
21. Kathy Bannister 4:47 +2:46 137% 4k TC
22. Linda Burgey 4:56 +2:55 145% 4k TC
23. Richard Burgey 4:59 +2:58 147% 4k TC
24. Louise Cook 6:47 +4:46 236% 4k TC
25. Patty Borden 7:00 +4:59 247% 4k TC