Register | Login
Attackpoint AR - performance and training tools for adventure athletes

Common Leg: 134 – 132

ROC - Highland Park Trail Challenge (Aug 16, 2014) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Tim Howland 52 8k TC
2. gas_turbine 54 +2 4% 8k TC
3. Jon Erbelding 55 +3 6% 4k TC
3. Carl Fey 55 +3 6% 8k TC
5. Zachary Borden 57 +5 10% 8k TC
6. Chad Borden 1:01 +9 17% 8k TC
7. RLShadow 1:02 +10 19% 8k TC
7. Rafael Frutos 1:02 +10 19% 8k TC
9. VirtO 1:03 +11 21% 8k TC
10. Olga Huber 1:05 +13 25% 8k TC
11. Blasiak/Dickason 1:11 +19 37% 4k TC
12. Christina Bray 1:17 +25 48% 4k TC
13. /Megan Granger 1:18 +26 50% 4k TC
14. trailsnail 1:19 +27 52% 8k TC
15. True North 1:23 +31 60% 4k TC
16. Linda Burgey 1:30 +38 73% 4k TC
17. Anita Edgemon 1:32 +40 77% 8k TC
18. Jim Borden 1:33 +41 79% 4k TC
19. Marsha Reed 1:38 +46 88% 8k TC
20. Kathy Bannister 1:48 +56 108% 4k TC
21. Doktor/Schmidtgen 2:45 +1:53 217% 4k TC
22. Patty Borden 3:06 +2:14 258% 4k TC
23. Louise Cook 3:14 +2:22 273% 4k TC
24. Tom McNelley 6:23 +5:31 637% 4k TC