Register | Login
Attackpoint AR - performance and training tools for adventure athletes

Common Leg: 124 – F

ROC - Highland Park Trail Challenge (Aug 16, 2014) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Zachary Borden 7 8k TC
2. True North 9 +2 29% 4k TC
2. Tim Howland 9 +2 29% 8k TC
2. VirtO 9 +2 29% 8k TC
5. Linda Burgey 11 +4 57% 4k TC
5. Olga Huber 11 +4 57% 8k TC
5. RLShadow 11 +4 57% 8k TC
5. Jim Borden 11 +4 57% 4k TC
5. Rafael Frutos 11 +4 57% 8k TC
10. Carl Fey 12 +5 71% 8k TC
10. gas_turbine 12 +5 71% 8k TC
12. Chad Borden 13 +6 86% 8k TC
13. Christina Bray 14 +7 100% 4k TC
14. Doktor/Schmidtgen 16 +9 129% 4k TC
15. /Megan Granger 17 +10 143% 4k TC
16. Patty Borden 19 +12 171% 4k TC
17. Anita Edgemon 21 +14 200% 8k TC
18. trailsnail 23 +16 229% 8k TC
19. Marsha Reed 25 +18 257% 8k TC
20. Blasiak/Dickason 26 +19 271% 4k TC
21. Louise Cook 27 +20 286% 4k TC
22. Jon Erbelding 29 +22 314% 4k TC
23. Tom McNelley 38 +31 443% 4k TC
24. Kathy Bannister 1:22 +1:15 1071% 4k TC
25. Richard Burgey 2:10 +2:03 1757% 4k TC