Register | Login
Attackpoint AR - performance and training tools for adventure athletes

Common Leg: 123 – 124

ROC - Highland Park Trail Challenge (Aug 16, 2014) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Carl Fey 26 8k TC
2. Zachary Borden 27 +1 4% 8k TC
2. VirtO 27 +1 4% 8k TC
4. Tim Howland 28 +2 8% 8k TC
5. Jim Borden 31 +5 19% 4k TC
6. RLShadow 32 +6 23% 8k TC
6. gas_turbine 32 +6 23% 8k TC
8. Blasiak/Dickason 33 +7 27% 4k TC
8. Christina Bray 33 +7 27% 4k TC
10. Rafael Frutos 36 +10 38% 8k TC
10. /Megan Granger 36 +10 38% 4k TC
10. Olga Huber 36 +10 38% 8k TC
13. Doktor/Schmidtgen 37 +11 42% 4k TC
13. Chad Borden 37 +11 42% 8k TC
15. True North 39 +13 50% 4k TC
16. Jon Erbelding 40 +14 54% 4k TC
17. trailsnail 43 +17 65% 8k TC
17. Linda Burgey 43 +17 65% 4k TC
19. Kathy Bannister 50 +24 92% 4k TC
20. Marsha Reed 1:07 +41 158% 8k TC
21. Anita Edgemon 1:08 +42 162% 8k TC
22. Tom McNelley 1:12 +46 177% 4k TC
23. Patty Borden 1:21 +55 212% 4k TC
24. Louise Cook 1:27 +1:01 235% 4k TC