Register | Login
Attackpoint AR - performance and training tools for adventure athletes

Common Leg: 120 – 134

ROC - Highland Park Trail Challenge (Aug 16, 2014) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Jon Erbelding 1:09 4k TC
1. Tim Howland 1:09 8k TC
1. Zachary Borden 1:09 8k TC
4. gas_turbine 1:13 +4 6% 8k TC
5. Carl Fey 1:16 +7 10% 8k TC
6. Chad Borden 1:22 +13 19% 8k TC
7. Rafael Frutos 1:23 +14 20% 8k TC
8. Olga Huber 1:24 +15 22% 8k TC
9. Blasiak/Dickason 1:25 +16 23% 4k TC
10. VirtO 1:27 +18 26% 8k TC
11. True North 1:38 +29 42% 4k TC
12. Christina Bray 1:42 +33 48% 4k TC
13. RLShadow 1:44 +35 51% 8k TC
14. trailsnail 1:46 +37 54% 8k TC
15. Jim Borden 1:50 +41 59% 4k TC
16. /Megan Granger 1:54 +45 65% 4k TC
17. Linda Burgey 2:02 +53 77% 4k TC
18. Anita Edgemon 2:04 +55 80% 8k TC
19. Marsha Reed 2:07 +58 84% 8k TC
20. Kathy Bannister 2:30 +1:21 117% 4k TC
21. Tom McNelley 2:35 +1:26 125% 4k TC
22. Doktor/Schmidtgen 2:40 +1:31 132% 4k TC
23. Louise Cook 3:25 +2:16 197% 4k TC
24. Patty Borden 3:27 +2:18 200% 4k TC