Register | Login
Attackpoint AR - performance and training tools for adventure athletes

Common Leg: 118 – 127

ROC - Highland Park Trail Challenge (Aug 16, 2014) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Jon Erbelding 2:02 4k TC
1. gas_turbine 2:02 8k TC
3. Tim Howland 2:06 +4 3% 8k TC
4. Zachary Borden 2:07 +5 4% 8k TC
5. Carl Fey 2:10 +8 7% 8k TC
6. VirtO 2:12 +10 8% 8k TC
7. Rafael Frutos 2:19 +17 14% 8k TC
8. Chad Borden 2:23 +21 17% 8k TC
9. Blasiak/Dickason 2:27 +25 20% 4k TC
10. Olga Huber 2:34 +32 26% 8k TC
11. RLShadow 2:38 +36 30% 8k TC
12. Jim Borden 2:49 +47 39% 4k TC
13. /Megan Granger 2:53 +51 42% 4k TC
14. Doktor/Schmidtgen 2:55 +53 43% 4k TC
15. Linda Burgey 3:04 +1:02 51% 4k TC
16. trailsnail 3:05 +1:03 52% 8k TC
17. True North 3:08 +1:06 54% 4k TC
18. Anita Edgemon 3:42 +1:40 82% 8k TC
19. Tom McNelley 3:47 +1:45 86% 4k TC
20. Christina Bray 4:07 +2:05 102% 4k TC
21. Marsha Reed 4:09 +2:07 104% 8k TC
22. Kathy Bannister 4:15 +2:13 109% 4k TC
23. Richard Burgey 4:26 +2:24 118% 4k TC
24. Patty Borden 6:08 +4:06 202% 4k TC
25. Louise Cook 6:23 +4:21 214% 4k TC