Register | Login
Attackpoint AR - performance and training tools for adventure athletes

Common Leg: 110 – 117

ROC - Durand Eastman Park Trail Challenge (Jul 22, 2014) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. zach 46 8k TC
2. Rob Feissner 47 +1 2% 8k TC
2. Olga Huber 47 +1 2% 8k TC
2. Zak Borden 47 +1 2% 8k TC
5. Chad Borden 48 +2 4% 8k TC
6. RLShadow 50 +4 9% 4k TC
7. Brian Thomas 52 +6 13% 8k TC
8. LKohn 57 +11 24% 8k TC
9. Peter Dady 1:03 +17 37% 8k TC
10. Delyn 1:04 +18 39% 4k TC
11. Diane Gray 1:06 +20 43% 4k TC
12. Christina Bray 1:09 +23 50% 4k TC
13. Rafael Frutos 1:11 +25 54% 8k TC
13. Joaquim Flores 1:11 +25 54% 8k TC
13. Ed Housel 1:11 +25 54% 8k TC
16. gas_turbine 1:19 +33 72% 8k TC
17. Tim Ratowski 1:20 +34 74% 8k TC
18. luke 1:21 +35 76% 4k TC
19. RWorner 1:22 +36 78% 8k TC
20. JayXC 1:29 +43 93% 8k TC
20. ccsteve 1:29 +43 93% 8k TC
22. SoftPaws 1:32 +46 100% 8k TC
23. Marsha Reed 1:45 +59 128% 4k TC
24. Jim Borden 1:46 +1:00 130% 4k TC
25. trailsnail 2:00 +1:14 161% 8k TC
26. Richard Burgey 2:11 +1:25 185% 4k TC
26. Sarah Eisel 2:11 +1:25 185% 4k TC
28. Linda Burgey 2:12 +1:26 187% 4k TC
28. Taryn Bross 2:12 +1:26 187% 4k TC
30. Tammy Zarichny 2:19 +1:33 202% 4k TC
31. Patty Borden 2:21 +1:35 207% 4k TC
32. Marco Sayers 2:25 +1:39 215% 4k TC
33. Sean Sims 2:32 +1:46 230% 4k TC
34. Anita Edgemon 2:49 +2:03 267% 4k TC
35. Ravi Nareppa 2:51 +2:05 272% 4k TC
36. Jasmine Pazer 5:36 +4:50 630% 4k TC
37. Scott Heiligenthaler 5:37 +4:51 633% 4k TC
38. Patty Lyons 4:59:27 +4:58:41 38959% 8k TC