Register | Login
Attackpoint AR - performance and training tools for adventure athletes

Common Leg: 103 – 104

ROC - Durand Eastman Park Trail Challenge (Jul 22, 2014) - this leg is used on the following courses:

Combined splits

#
1. Zak Borden 1:00 8k TC
2. Rob Feissner 1:01 +1 2% 8k TC
3. JayXC 1:02 +2 3% 8k TC
3. zach 1:02 +2 3% 8k TC
5. SoftPaws 1:03 +3 5% 8k TC
6. gas_turbine 1:06 +6 10% 8k TC
7. Tim Ratowski 1:13 +13 22% 8k TC
7. Ed Housel 1:13 +13 22% 8k TC
9. Delyn 1:14 +14 23% 4k TC
10. Rafael Frutos 1:15 +15 25% 8k TC
11. Brian Thomas 1:16 +16 27% 8k TC
12. Olga Huber 1:17 +17 28% 8k TC
13. RWorner 1:22 +22 37% 8k TC
13. luke 1:22 +22 37% 4k TC
13. Chad Borden 1:22 +22 37% 8k TC
16. Jasmine Pazer 1:23 +23 38% 4k TC
17. Sean Sims 1:26 +26 43% 4k TC
17. Christina Bray 1:26 +26 43% 4k TC
19. Joaquim Flores 1:27 +27 45% 8k TC
19. Peter Dady 1:27 +27 45% 8k TC
21. Diane Gray 1:29 +29 48% 4k TC
21. Linda Burgey 1:29 +29 48% 4k TC
23. ccsteve 1:30 +30 50% 8k TC
24. RLShadow 1:36 +36 60% 4k TC
25. Jim Borden 1:42 +42 70% 4k TC
26. LKohn 1:47 +47 78% 8k TC
27. trailsnail 1:53 +53 88% 8k TC
28. Scott Heiligenthaler 2:12 +1:12 120% 4k TC
29. Marsha Reed 2:15 +1:15 125% 4k TC
30. Anita Edgemon 2:18 +1:18 130% 4k TC
31. Taryn Bross 2:24 +1:24 140% 4k TC
32. Sarah Eisel 2:31 +1:31 152% 4k TC
33. Ravi Nareppa 2:32 +1:32 153% 4k TC
34. Tammy Zarichny 3:05 +2:05 208% 4k TC
35. Patty Borden 3:06 +2:06 210% 4k TC
36. Richard Burgey 3:10 +2:10 217% 4k TC
37. Patty Lyons 4:00 +3:00 300% 8k TC
38. Marco Sayers 4:53 +3:53 388% 4k TC